Større effekt for pengene

Hvilken reklame som flytter varer ut av butikkhyllene er faget til Rune Albertsen, kundedirektør i analyseselskapet Business Science Nordic (Group M)

Våre byråer