Reklameblink for Kreftforeningen

- God branding betyr at giverne vil knytte denne filmen til Kreftforeningen når bøssebærerne ringer på døren. Det betyr også at det positive inntrykket knyttes til Kreftforeningen på lang sikt, slik at befolkningen blir positivt predisponert til å støtte Kreftforeningen i fremtiden, sier seniorrådgiver Bjørn Dahl.

Våre byråer