Mediaforums hederspris til Pål Børresen

Stemninga stod i taket under Mediaforums Mediepriser den 20. oktober. Pål Børresen, som i høst ble ansatt som GroupMs Head of Data and Analytics, fikk Mediaforums hederspris. 

Hedersprisen har til hensikt å hedre en eller flere personer som har gjort en spesiell innsats for mediefaget gjennom kortere eller lengre tid, og den kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner.

Utdrag fra juryens begrunnelse:

“Årets Hedersprisvinner har bidratt til å høyne mediefagets anseelse med sitt mangeårige arbeid. Drevet forskning og analysearbeide, –  God og bred kommunikasjon av metod, resultater og anvendelse – og på denne måten bidratt til at mange har blitt klokere og fått bedre forståelse for betydningen av ulike  virkemidler, innholdet i løsninger, og hva som skal til for å oppnå effekt.”

Årets jurye bestod av:
Pål Listuen, juryleder og styreleder (Pollstat)
Tonje Gjerstad (fjorårets vinner)
Rune Danielsen (Orkla)
Adina Broady Aasebø (InSight Lab)
Tor Arne Sandholt (HS Media)

Les mer av begrunnelsen og om Mediaforums mediepriser.

 

Foto: Mediaforum

Våre byråer