Det du må vite om overgang til DAB!

Skrevet av Josephine Røtnes den 20. October 2016.

GroupM inviterte inn viktige aktører for å komme med innspill til hvordan de ser for seg konsekvensene av overgangen til DAB gjennom 2017.

Vi skal ha best mulig utgangspunkt for våre kunder til overgangen til DAB. Derfor inviterte vi inn direktør i P4 Kenneth Andresen, direktør i Radio Metro Svein Larsen og Knut-Arne Futsæter fra Kantar TNS. I løpet av foredragene kom det tydelig frem at de tre foredragsholderne har et ganske forskjellig syn på hvordan de tror overgangen vil bli.

Først en oppsummering av det norske radiomarkedet målt i PPM. Radiolyttingen i Norge holder seg veldig stabilt og har gjort det de siste årene. I snitt lytter hver nordmann 90 minutter på radio hver dag og 70% av befolkningen er innom radio daglig. Det er tre aktører som står for det meste av lyttingen. NRK er den store mammuten og står for 68% av det som konsumeres. MTG har 22% og Bauer 10% av lyttingen. Innenfor de 68% som NRK har av lyttingen er det P1 som er den klart største enkeltkanalen, men 45% av den totale lyttingen. NRK har allerede i dag flere stasjonene som kun har digital distribusjon. Fire av disse måles i PPM og dette er P1+, P13, Sport og Klassisk. Disse stasjonene står for 6,5% av den totale lyttingen. Av disse stasjonene så er det P1+ som er klart størst med nesten 5% av den daglige radiolyttingen. P1+ kom på luften for noen år siden og er formatert for å tilby radio til den eldste delen av de som tidligere lyttet til P1. Det som er spennende med denne stasjonen er at det siste halvåret har lyttertiden økt fra rundt 90 til 120 minutter hos de som har vært inne og lyttet. Mulig kan dette være et spennende funn til DAB-overgangen. Lyttertiden skal opp, da tilbudet øker.

Beslutningen om å stenge FM-nettet for rikskanalene og at de skulle over til DAB-distribusjon ble bestemt av Stortinget i 2011. Stortinget satte tre absolutte vilkår som måtte på plass før stengningen av FM-nettet.

  • NRK skulle ha 99,5% befolkningsdekning
  • De kommersielle blokkene skulle ha 90% befolkningsdekning
  • Radiotilbudet skulle gi en merverdi i form av teknologi og innhold for lytterne.

Det var også to tidfestede tilleggsvilkår som måtte være oppfylt dersom stengingen skulle skje i 2017. Dersom disse ikke var oppfylt ville stengingen av FM blitt flyttet til 2019.

Disse to tilleggsvilkårene var:

  • Rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for bil.
  • Minimum 50% daglig digital dekning.

Alle vilkårene var oppfylt 1. januar 2015. Derfor bestemte Kulturministeren at FM-nettet skulle slukkes i 2017.

Slukkingen starter i Nordland i januar og rulles deretter gradvis utover, inntil hele landet er over på DAB 13. desember 2017. Det er viktig å merke seg at NRK vil stenge rundt fem uker før de kommersielle i de fleste områdene. Her er fremdriftsplanen:

nrks-fremdriftsplan-for-dab-tidslinje

Det er mye usikkerhet rundt overgangen til DAB. Vi som kjøpere av kommersiell radiotid er blant annet usikre på om det vil bli en vekst eller tilbakegang. Vil nordmenn gå over til andre innholdsleverandører i mangel av FM-signaler?

Vi ønsket å belyse hvordan radiokanalene selv ser for seg konsekvensene av overgangen til DAB. Vi inviterte derfor inn aktører som har et forskjellig syn på denne overgangen.

Først ut var Kenneth Andresen i P4. Han innledet med å gå gjennom begrensingen i kapasiteten på FM-nettet. Det er i dag fem fulldistribuerte radiostasjoner på FM. Dette antallet vil bli økt til 25 stasjoner med DAB og dette antallet vil øke ytterligere. Det kom spørsmål fra forsamlingen om hvorfor de ikke satser på mobil i stedet. Kenneth presiserte at gratis distribusjon er et viktig element for radio. Lytting via deres mobile plattformer gir dem nye digitale flater, derfor er han ikke negativ til mobile plattformer. Billyttingen ble nevnt som en utfordring. I dag oppgir 28% at de har DAB+ installert i bilen. Ifølge P4 sin egen interesseorganisasjon er 25% av all lytting i bil. Dette blir en bransjeutfordring. NRK skal stenge fem uker før de kommersielle og tar med det forhåpentligvis unna for den kortsiktige nedgangen i lyttingen gjennom 2017. 59% av de som ikke har DAB i bil oppgir også at de ikke vil installere DAB før FM-nettet blir stengt. Kun 3% oppgir at de ikke vil installere DAB ifølge P4 sin undersøkelse. En sentral ting for P4 sin produksjonsevne er lyttertiden. Derfor er det spennende at P4 kunne vise til tall som sier at de som har tilgang til DAB lytter i snitt 83% lenger enn de som ikke har tilgang til DAB.

Til sist viste Kenneth til P4 sin doble leveringsgaranti. Underleverer de med 10 GRP, får du 20 tilbake. Dette er en trygghet for våre kunder som skal på radio i 2017.

Nestemann ut var Svein Larsen i Radio Metro. Svein er en gammel traver innen norsk radio som blant annet var med på starte både P4 og Kanal 24. Svein ble invitert inn som skeptikeren og hadde noen interessante poenger. Kostnadene ved å kjøre FM og DAB er for høye, fra et forbrukerperspektiv. Regningen blir ført over til radiolytterne ved at alle må anskaffe seg DAB-apparater. Det er 10 millioner FM-radioer i Norge. Vi snakker en betydelig investering som blir ført over på befolkningen. Det er i dag solgt 3 millioner DAB-apparater i Norge. Det vil si at det er et gap på 7 millioner apparater som ikke lenger vil være der når FM-nettet er stengt. Dette er apparater som tidligere har stått på bad, kjøkken, boder, osv. Dette vil påvirke det totale lytterkonsumet og trolig gi en lavere lyttertid totalt sett. 

Radio Metro kom også med et estimat på hvordan lyttingen kommer til å utvikle seg gjennom 2017. Som Kenneth i P4 også uttrykte, trodde også Svein at NRK vil ta unna for den største midlertidige nedgangen gjennom 2017. Dette sier noe om hvor mye prestisje NRK legger i overgangen til DAB. De er villige til å «gi» bort store deler av sin totalandel på radio. Radio Metro har det meste av sine kanaler på FM-nettet og vil derfor fortsette å kunne sende. Radio Metro vil derfor trolig få et meget godt år i 2017, ved at de store stasjonene ikke lenger er mulig å få inn på FM-apparater. De fleste lokalradiostasjonene vil fortsette på FM i minst fem år til og det er fortsatt ikke tatt noen beslutning om å stenge FM etter 2022. Nedenfor vises slukkeplanen, og estimert endring i daglig dekning i 2017: 

Lytting i bil var også et poeng Svein ønsket å ta opp. P4 viste til at 26% av norske biler har installert DAB+. Ifølge Svein sine undersøkelser, har 20% av den totale bilparken på 3,2 millioner, installert DAB+. Til tross for at bileierne ønsker DAB i bil, er det et så stort antall som skal byttes ut at kapasiteten vil sette en begrensning. Enhetene man selv installerer fungerer heller ikke optimalt. Det kan gi lytterne en dårlig opplevelse. En test gjennomført av Aftenposten, viste at en biltur fra Oslo til Kristiansand ga 53 brudd på den selvinstallerte DAB-enheten. Det er en del utfordringer med bil.

Svein Larsen avsluttet med et estimat på hvordan han tror leveringen vil bli blant de kommersielle aktørene i januar og desember 2017. Svein trodde lyttertiden vil gå ned som vil påvirke produksjonsevnen. Som dere ser i oversikten under, er Svein sine estimater nokså pessimistiske. Desember er måneden hvor det meste av Østlandet blir stengt, og dette er den landsdelen som står for det klart meste av produksjonen av radiolyttere. Her ser dere estimert utvikling i GRP produksjon pr. dag i januar og desember 2017. 

Siste foredragsholder var Knut-Arne Futsæter fra Kantar TNS. Han hadde denne fine oppsummeringen, viser et bra og balansert bilde av hva vi kommer til å oppleve på radio gjennom året 2017.

dab-3

Vi kan oppsummere med at kommersiell radio vil klare seg bra gjennom det meste av 2017. Desember 2017 kommer til å bli den mest utfordrende måneden, da rundt 40% av befolkningen får stengt FM-signalene på de største riksstasjonene. Men vi kommer til å ta med oss mye læring av stengingen i Nordland i januar. Det er viktig å følge med på levering og at radio som kanal vil kunne fortsette å gi den nødvendige dekningen. Vi kommer til å følge med på dette og dere oppdateringer underveis.

Våre byråer