Hvordan teknologi kan endre samfunnet – og markedsføring

NextM, GroupM sitt forum for nyskapning og utvikling i markedsførings- og mediebransjen, tok sted i Stockholm i mars 2017. Ikke uventet hadde eventet et teknologisk og framtidsrettet fokus.

NextM er GroupM sitt forum for nyskapning og utvikling i markedsførings- og mediebransjen. Konferansen i Stockholm i mars 2017 hadde ikke uventet teknologisk fokus. Temaene varierte fra den digitale bølgen i markedsføring, via branded content og VR, til kunstig intelligens.

Skrevet av Anne Brude

Fra samfunnsengasjement til branded content

I 2012 startet tre hjelpearbeidere og filmskapere selskapet RYOT for å sette fokus på verdens globale utfordringer ved hjelp av 360° og VR. De dokumenterte skadene og hjelpeinnsatsen etter jordskjelv i Nepal med 360°-filming, og de var de første som brukte VR for å vise krigen i Aleppo, Syria.

Molly Swenson fra RYOT fortalte på NextM om hvordan de ønsker å forbedre noen av verdens sosiale utfordringer gjennom å bruke VR i arbeidet som dokumentarfilmskapere. Et av prosjektene handlet om å begrense den utbredte bruken av isolasjon i amerikanske fengsler. De filmet innsiden av en enecelle, og inviterte folk til å bruke VR-briller for å oppleve hvordan det ville være å sitte isolert i 23 timer i døgnet. De skapte ikke uventet stort engasjement, og folk engasjerte seg, men Swenson påpekte selv utfordringene med å nå ut til et bredt publikum. Det er vanskelig når man trenger spesielle briller for å oppleve historien.

Samfunnsfokus for annonsører

RYOT har beveget seg i retning av å lage branded content for annonsører, selv om de holder på sin visjon fortsatt. Dette begrunnet Molly Swenson med at det ikke lenger holder å ikke gjøre noe galt, annonsører må nå faktisk gjøre noe godt for samfunnet for å sikre lojale kunder. Dette ønsker de å bidra til gjennom å lage branded content. Mange av filmene de lager for merkevarer er ikke knyttet direkte til produkter, men bidrar til merkevarebygging gjennom å dele merkevarens DNA og tilknytning til samfunnet.

– Nettbutikker vil måtte vise produktene sine i 360°, så folk kan se hvordan sofaen vil passe i stua før de kjøper den.

Både Pointmedia og Adapa360 oppfordrer til å utnytte merkevarens sjel og DNA gjennom VR-teknologien. Som RYOT mener de at historiefortelling basert på ekte historier og engasjement hos bedriften skaper gode opplevelser hos forbrukerne. Disse opplevelsene ønsker folk å dele.

– Man kan nesten si at de gjør markedsføringen for deg. 

Merkevaren din må være en opplevelse

David Shing i AOL snakket på NextM i Stockholm i mars om vår digitale fremtid. Et av poengene hans var at merkevarer bør la seg hacke av brukerne og kundene.

David Shing, eller Shingy, som han går under, er AOLs Digital Prophet. På NextM var fokus på hvordan vi i fremtiden vil bli styrt av data og digitalt innhold. Dette var naturligvis midt i blinken for Shingy, som snakker på inn- og utpust om alt digitalt. http://www.shingy.com/

Shingy

De nye P’ene

Mange av oss kjenner til de fire P’ene i markedsmiksen: Product, Price, Place & Promotion. Shingy mener denne markedsføringsteorien er utdatert, og at de nye P’ene nå er Platform, Performance, Pedigree & Partnership. 

Han begrunner det blant annet med at 70 % heller vil lese om en merkevare enn å bli eksponert for annonser. De unge voksne vokser opp i og på en skjerm, de vil underholdes.

– Merkevaren din må være en opplevelse.

Shingy mener du må la forbrukerne hacke merkevaren din så de kan gjøre den til sin egen. Slik får du den viktige merkevarepraten i sosiale kanaler.

Dagens sitat fra Shingy:

– If you obey all the rules you miss a lot of fun.

Våre byråer