I dag starter overgangen til DAB-distribuert radio!

I dag startet overgangen til DAB i Norge ved å stenge FM-nettet i Nordland. Klokken 11.11 11. januar 2017 vil du ikke lenger kunne høre P1, Radio Norge, P4, osv. på en FM-radio i Nordland.

I dag startet overgangen til DAB i Norge ved å stenge FM-nettet i Nordland. Klokken 11.11 11. januar 2017 vil du ikke lenger kunne høre P1, Radio Norge, P4, osv. på en FM-radio i Nordland. Det må kunne sies at saken har fått mye oppmerksomhet, nå som Norge blir det første landet i verden til å skru av FM-nettet og hvor mye av denne oppmerksomheten har vært negativ. Påstanden fra radiobransjen er at dette er et nødvendig skifte for å ta radio inn i fremtiden, skeptikerne mener det er et altfor drastisk grep og at det skulle vært to distribusjonsnett i en overgangsfase. Andre mener DAB allerede er utdatert.

For oss som reklamekjøpere går vi inn i et usikkert år hva gjelder radiokjøp, for dette kommer til å påvirke de kommersielle radiokanalenes varelager i 2017. Bortsett fra i Nordland, Troms og Finnmark vil NRK stenge sine kanaler ca seks uker før de kommersielle kanalene til MTG og Bauer. NRK har ca 70 % av den totale radiolyttingen, så disse ukene uten NRK vil trolig føre til en kortsiktig vekst område for område til de kommersielle radiokanalene.    

Det er umulig å vite hva konsekvensene av denne overgangen vil være. Norge er først ut med denne overgangen og vi kan ikke sammenligne dette med noe som er gjort tidligere. Noen mener vi kan trekke paralleller til overgangen til det digitale bakkenettet på TV for noen år siden. Men TV er et media du setter deg ned og ser på, radio er et bakgrunnsmedie. Det er stor forskjell på om du mister signaler til noe du aktivt setter deg ned og skal se på tre timer hver kveld, og noe som surrer og går i bakgrunn gjennom dagen. Nå skal vi ikke undervurdere engasjementet rundt radio. Vi husker alt støyet som var i tiden da P4 mistet sin konsesjon til Kanal 24. Men de siste årene har vist at vi kanskje ikke er like glødende engasjert i enkeltkanaler. Radio1 mistet sin konsesjon til RadioMetro i Oslo og de forsøkte å skape et folkeopprør, uten at de lykkes helt med det for et par år siden.

Så hvordan vil radiolytterne nå forholde seg til at de må bytte ut sine FM-apparater med nye DAB-apparater? En av de største utfordringene blir lytting i bil. I bil kan man enten kjøpe et adapter som henges i dashbordet. Prisen for et slikt adapter ligger fra 1 000,- og oppover, men det er rapportert om vekslende kvalitet på disse enhetene. Det andre alternativet blir å bytte hele underholdningsenheten, som koster rundt 10 000,-. I dag er det ikke mer enn 30 % av bilene på veien som rapporteres å ha DAB-mottaker. Det er med andre ord en lang vei å gå før alle har tilgang på DAB i bilen. Radiobransjen selv rapporterer at ca 25 % av lyttingen foregår i bil, så billytting kan by på utfordringer for radiobransjen fremover. Kantar TNS spår at flere kommer til å bruke mobilen som underholdningsenhet i bilen, koblet inn via AUX-kabel. Med mobilen konkurrerer radiostasjonene ikke lenger bare med hverandre, men med all verdens innholdsleverandører. Det blir dermed vanskelig å estimere hvordan lyttingen i bil vil bli fremover, men lytting i bil kommer til trolig til å falle i hvert fall på kort sikt.

En undersøkelse gjennomført av Kantar TNS viser at det er 8,1 millioner FM-radioer i Norge. Det vil si at hver husstand har rundt 3,5 FM-radioer. Det finnes kanskje en radio i stuen, kjøkkenet, badet, boden osv. Det oppgis at det er solgt langt færre DAB-enheter enn de 8,1 millioner FM-radioene, så nordmenn vil da ikke ha tilgang til like mye radio som de har hatt. Dette er noe som kan påvirke lyttingen ved at vi kan få langt færre lyttertilfeller enn det vi har hatt frem til i dag.

Ved at DAB-nettet nå tar over vil de fleste nordmenn få tilgang til et langt bredere radiotilbud enn de har hatt tidligere. Det er bedre kapasitet på DAB-nettet og MTG lanserte senest i dag to nye kanaler. Ved at tilbudet blir bedre kan dette øke attraktiviteten til radio og dermed øke lyttertiden.

Overgangen til DAB fører også til fulldistribusjon av langt flere kanaler. For de kommersielle vil den økte distribusjonen gjøre at de kan konkurrere med NRK sine kanaler i flere områder. MTG og Bauer får nå også langt høyere distribusjon på sine storby- og nisjekanaler P5, P7, Kiss og Radio Rock. Dette kan også føre til økt lytting på de kommersielle radiostasjonene.

Det er mye som taler både for og imot overgangen til DAB, det eneste som er sikkert er at det blir spennende å følge utviklingen gjennom året. Dessverre er PPM-målingen er satt sammen slik at vi ikke kan se hvordan lyttingen vil bli påvirket i Nordland isolert, så vi må vente å se på undersøkelsene til kanalene i tiden fremover.

 

Glenn Engebretsen

Broadcast Direktør GroupM    

Våre byråer